Pereiti prie pagrindinio turinio

Taisyklės ir sąlygos

Šios Taisyklės ir sąlygos reglamentuoja jūsų prieigą prie BOTIS svetainės ir naudojimąsi ja bei visomis susijusiomis paslaugomis.

Šios sąlygos ir nuostatos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja jūsų prieigą prie MB BOTIS svetainės (toliau – Svetainė arba BOTIS) ir bet kokių susijusių MB BOTIS siūlomų paslaugų (toliau – Paslauga) bei naudojimąsi jomis. Sąvoka „Bendrovė“, „mes“ arba „mus“ reiškia MB BOTIS, kurios buveinė yra adresu Ąžuolyno g. 2A, Kaunas, Lietuva. Mūsų įmonės registracijos numeris yra 305730134.

Sąvoka „klientas“, „jūs“, „jūsų“ arba „naudotojas“ reiškia bet kurį subjektą, kuris sudaro sutartinę sutartį su MB BOTIS.

Susitarimas dėl sąlygų

Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su bet kuria Sąlygų dalimi, negalite naudotis Paslauga arba ja naudotis.

Naudotojo paskyra

Jei pradedate naudotis mūsų paslaugomis ir tampate mūsų klientu, esate atsakingas už savo paskyros informacijos ir slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą. Taip pat atsakote už visą veiklą, vykdomą jūsų paskyroje. Sutikdami su šiomis Sąlygomis arba prisijungdami prie Paslaugos ir (arba) Svetainės ar naudodamiesi ja, arba įgaliodami ar leisdami bet kuriam atstovui prisijungti prie Paslaugos ar ja naudotis, patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti BOTIS apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi jūsų paskyra arba bet kokį kitą saugumo pažeidimą. BOTIS pasilieka teisę bet kada sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyrą be išankstinio įspėjimo už bet kokį šių Sąlygų pažeidimą.

Intelektinė nuosavybė

Svetainė ir jos turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, grafiką, logotipus, paveikslėlius, programinę įrangą ir kitą medžiagą („Turinys“), yra BOTIS arba jos licencijų davėjų intelektinė nuosavybė. Jums suteikiama ribota, neišimtinė licencija naudotis Svetaine ir jos Turiniu tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Be išankstinio raštiško BOTIS sutikimo negalite atsisiųsti, kopijuoti, keisti, atkurti, platinti, perduoti, rodyti, skelbti, parduoti ar kurti išvestinių darbų iš Turinio.

 • BOTIS priklauso visos teisės, pavadinimai ir intelektinė nuosavybė, susijusi su Paslaugomis, Programine įranga ir visa kita, kas su ja susiję.
 • Naudodamiesi Paslaugomis jūs ir jūsų įgalioti naudotojai neįgyjate jokių nuosavybės teisių.
 • Jūs galite naudotis Paslaugomis ir jomis naudotis tik taip, kaip leidžiama pagal šią sutartį.
 • Visos pagrindinės technologijos, įskaitant techninę įrangą, programinę įrangą, API ir visa, kas naudojama Paslaugoms teikti, lieka mūsų nuosavybe (BOTIS).
 • Bet koks kodas ar duomenys, sukurti naudojantis Paslaugomis, taip pat priklauso BOTIS.

Priimtinas naudojimas

Jūs sutinkate naudotis Svetaine ir Paslauga tik teisėtais tikslais. Jūs sutinkate nenaudoti Svetainės:

 • Taip, kad pažeistumėte bet kokį galiojantį įstatymą ar teisės aktą.
 • Siekdami išnaudoti, kenkti ar trukdyti BOTIS ar Paslaugai.
 • Perduoti, saugoti ar įkelti bet kokį neteisėtą, pažeidžiantį, šmeižikišką, nepadorų ar kitaip nepriimtiną turinį.
 • Trukdyti arba trikdyti Svetainės arba bet kokių prie Svetainės prijungtų serverių ar tinklų veiklą.

BOTIS pasilieka teisę imtis bet kokių veiksmų, kurie, jos manymu, yra būtini šioms naudojimo sąlygoms įgyvendinti, įskaitant jūsų prieigos prie Svetainės ar Paslaugų nutraukimą.

Pristatymai ir paslaugų kokybė

 • Stengsimės (dėsime visas pastangas), kad laikytumėmės jūsų arba mūsų pasiūlytų paslaugų pristatymo terminų. Tačiau šie terminai yra apytiksliai ir jų negalime garantuoti.
 • Stengiamės teikti patikimas paslaugas, tačiau kartais neišvengiame trikdžių. Už juos nebūsime atsakingi.
 • Jei susidūrėte su paslaugų teikimo problema, praneškite mums apie tai el. paštu. Nedelsdami ištirsime ir išspręsime problemą.
 • Negalime būti laikomi atsakingais už paslaugų teikimo sutrikimus dėl techninių nesklandumų ar serverio prastovų.

Pakeitimai ir atnaujinimai

 • Kartais dėl veiklos priežasčių galime koreguoti technines paslaugos specifikacijas.
 • Taip pat galime pateikti paslaugos naudojimo instrukcijas, kad užtikrintume saugumą, pagerintume paslaugos kokybę arba išlaikytume funkcionalumą. Šios instrukcijos laikomos šios sutarties dalimi.
 • Mums gali tekti laikinai sustabdyti dalį arba visą paslaugą dėl techninės priežiūros, remonto ar patobulinimų. Paprastai stengsimės iš anksto jus informuoti. Stengsimės kuo greičiau atnaujinti paslaugų teikimą.
 • Pasiliekame teisę atlikti paslaugos pakeitimus, kad atitiktume teisės aktų reikalavimus arba jei pakeitimai neturi didelės įtakos paslaugos pobūdžiui ar kokybei. Apie šiuos pakeitimus ne visada galime jums pranešti.

Atsakingas mūsų paslaugų naudojimas

 • Jūs (klientas) esate atsakingas už tai, kad naudojimasis mūsų Paslaugomis ir renkamais duomenimis (Paslaugų duomenimis) būtų teisėtas ir etiškas.
 • Jei reikia, turite gauti leidimą naudoti Paslaugas tiksliniame duomenų šaltinyje (svetainėje, saugykloje ir pan.).
 • Pasiliekame teisę atsisakyti teikti paslaugas, jei manome, kad ketinate jomis naudotis neteisėtai arba neetiškai.
 • Jei duomenų šaltinis kreipiasi į mus ir prašo nutraukti duomenų gavybą, mes galime nedelsdami sustabdyti jūsų prieigą prie Paslaugų be jokios atsakomybės mums.
 • Jei trečioji šalis dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis ar Paslaugų duomenimis imtųsi teisinių veiksmų, jūs sutinkate atlyginti (finansiškai apsaugoti) mums (BOTIS), mūsų filialams ir mūsų darbuotojams bet kokias pretenzijas, nuostolius ar teisines išlaidas, susijusias su tokiais veiksmais.

Taisyklių ir sąlygų pakeitimai

BOTIS pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti šias Taisykles ir sąlygas, paskelbdama patikslintas sąlygas Svetainėje. Patariama periodiškai peržiūrėti Taisykles ir sąlygas, kad sužinotumėte apie bet kokius jų pakeitimus. Jei toliau naudojatės Svetaine ir paslaugomis, paskelbus pakeistas Taisykles ir sąlygas, tai reiškia, kad sutinkate su pakeitimais ir juos priimate.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl šių Taisyklių ir sąlygų, susisiekite su BOTIS el. paštu hello@botis.co.